Rezultaty & Warsztaty pilotażowe

IO1 - Internetowa książka przedsiębiorczości

Celem książki online lub e-booka jest stworzenie materiałów szkoleniowych, związanych z przedsiębiorczością, w celu promowania ducha przedsiębiorczości wśród młodzieży jako rozwiązania problemu bezrobocia

IO2 & IO3 - Moduł edukacyjny oraz program nauczania przedsiębiorczości skierowany do młodych ludzi z obszarów wiejskich

Moduł edukacyjny ma na celu poszerzenie podstawowej wiedzy na temat przedsiębiorczości oraz wzmocnienie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi. Program nauczania zostanie opracowany według wysokich standardów jakości.

ΙΟ4 - Podręcznik

Podręcznik ma na celu pobudzenie młodych przedsiębiorców do stworzenia własnej firmy lub przedsięwzięcia społecznego.

3 sesje

 1. E-book dla przedsiębiorców
 2. Program nauczania przedsiębiorczości dla młodzieży
 3. Podręcznik wzmacniania przedsiębiorczości dla młodzieży

1 Sesja:

2 & 3 Sesja:

3 sesje

 1. E-book dla przedsiębiorców
 2. Program nauczania przedsiębiorczości dla młodzieży
 3. Podręcznik wzmacniania przedsiębiorczości dla młodzieży

1 Sesja:

2 & 3 Sesja:

3 sesje

 1. E-book dla przedsiębiorców
 2. Program nauczania przedsiębiorczości dla młodzieży
 3. Podręcznik wzmacniania przedsiębiorczości dla młodzieży.

1 Sesja:

2 & 3 Sesja:

3 sesje

 1. E-book dla przedsiębiorców
 2. Program nauczania przedsiębiorczości dla młodzieży
 3. Podręcznik wzmacniania przedsiębiorczości dla młodzieży

1 Sesja:

 

2 & 3 Sesja: