Rezultaty

IO1 - Internetowa książka przedsiębiorczości

Celem książki online lub e-booka jest stworzenie materiałów szkoleniowych, związanych z przedsiębiorczością, w celu promowania ducha przedsiębiorczości wśród młodzieży jako rozwiązania problemu bezrobocia

IO2 & IO3 - Moduł edukacyjny oraz program nauczania przedsiębiorczości skierowany do młodych ludzi z obszarów wiejskich

Moduł edukacyjny ma na celu poszerzenie podstawowej wiedzy na temat przedsiębiorczości oraz wzmocnienie postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi. Program nauczania zostanie opracowany według wysokich standardów jakości.

ΙΟ4 - Podręcznik

Podręcznik ma na celu pobudzenie młodych przedsiębiorców do stworzenia własnej firmy lub przedsięwzięcia społecznego.