Parnerzy

O iED

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości to organizacja badawcza założona w 2005 r., skupiająca się na promocji przedsiębiorczości. Główną działalnością organizacji jest realizacja projektów w ramach najbardziej wpływowych i przełomowych programów w Europie, takich jak HORIZON 2020 oraz programy ERASMUS +.

O gubernatorstwie Adany

Adana Governorship i jej wydziały zapewniają i kontrolują zorientowane na obywatela, zgodne z przepisami, wydajne usługi publiczne w zgodności z ustalonymi politykami narodowmi i przepisami obowiązującymi w prowincji.

O ÇKA

Agencja Rozwoju Cukurova jest regionalnym organem publicznym, promującym rozwój regionalny i usprawniającym zarządzanie regionalne w celu zwiększenia konkurencyjności regionu Cukurova. Agencja działa jako pomost między sektorem publicznym i prywatnym, a także wspiera MŚP poprzez mechanizmy systemu dotacji, aby zwiększyć ich konkurencyjność i innowacyjność obiektów.

O Karaisalı Belediye baskanlıgı

Gmina Karaisalı wykonuje obowiązki powierzone gminie na mocy przepisów prawa. Wykonuje lokalne wspólnych obowiązków, z wyjątkiem tych, które mają być wykonywane w gminie metropolitalnej, w celu przeniesienia odpadów stałych do stacji zbierania i transferu, udzielać licencji na publiczne miejsca odpoczynku i miejsca rozrywki oraz kontroli, miejsca parkingowe, sportowe, rekreacyjne i rozrywkowe, parki do wybudowania; otwarte szkolenia zawodowe, kursy umiejętności; itp.

O ACD LA HOYA

ACD La Hoya to Hiszpańskie Stowarzyszenie Kultury i Sportu oparte na zasadach współpracy, integracji, ochrony środowiska, solidarności i uniwersalnych wartościach ludzkich. Promuje środowisko, w którym społeczeństwo będzie mogło tworzyć, myśleć, realizować swoje pomysły i budować stanowiska oraz reakcje w ważnych sprawach. Wspomaga takie rozwój działalności społeczności wiejskiej – sztuki, sportu i kultury. ACD La Hoya są oddani skutecznej realizacji i uczestnictwu projektów europejskich, aby zbliżyć ze sobą młodzież i starszą Europę.

O Fundacji Autokreacja

Celem Fundacji Autokreacja jest wspieranie aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim poprzez różne inicjatywy na polu ekonomii społecznej. Organizacja przyczynia się również do cywilizacyjnego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju Polski.