Trening

Aktywność: wzrost umiejętności przedsiębiorczych.

Miejsce: Larissa, Grecja

Data: 2021 (do potwierdzenia)

Czas trwania: 5 dni

Liczba uczestników: 17

Aktywność: Mentoring

Miejsce: Warszawa, Polska

Data: 2021 (do potwierdzenia)

Czas trwania: 5 dni

Liczba uczestników: 16